Komplexné riešenia

Spoločnosť v rámci komplexnosti služieb ponúka, dodáva a zabezpečuje pre svojich klientov “full service” v požadovaných oblastiach a s tým aj súvisiacu poradenskú a konzultačnú činnosť.

Bohaté skúsenosti

Vo svojej činnosti sa orientujeme predovšetkým na komplexné a vysoko odborné projekty. Zodpovedáme klientovi za škody spôsobené výkonom naše činnosti. Za týmto účelom máme dojednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou.

Autorizácie a certifikáty

Sme držiteľom certifikátu ISO 9001 spoločnosti Bureau Veritas Certification zaručujúci vysoký štandard našich služieb. Taktiež vlastníme množstvo oprávnení, ktoré nám dovoľujú vykonávať kontroly širokého spektra hasiacich prístrojov.

FIREX SLOVAKIA s.r.o. je neustále sa rozvíjajúca  spoločnosť pôsobiaca na trhu služieb a obchodu v oblastiach ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentu a inžinieringu. Spoločnosť vo svojej činnosti nadviazala na viac než desaťročnú tradíciu značky FIREX.
Vo svojom odbore predstavujeme v regionálnom rozsahu jedného z rozhodujúcich dodávateľov. Z dôvodu rozšírenia služieb a ich zabezpečenia na vyššej profesionálnej úrovni sa zamestnanci spoločnosti zúčastňujú školení, seminárov, odborných spôsobilostí a tréningov.  Našim cieľom je poskytovať komplexný balík nadštandardných služieb v oblastiach ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentu a inžinieringu.  
V rámci predmetu podnikania smerovanie spoločnosti v rozhodujúcej miere ovplyvňujú predovšetkým činnosti súvisiace s poskytovaním služieb v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a environmentu  a s tým súvisiace obchodné aktivity. Samozrejmosťou je aj malo- a veľkoobchodný predaj zariadení a pomôcok v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP.

Čo všetko Vám môžeme ponúknuť?

   • Komplexnosť služieb
   • Činnosti technika a špecialistu požiarnej ochrany
   • Vypracovanie a vedenie dokumentácie BOZP
   • Vypracovanie dokumentácie v oblasti ochrany ovzdušia a vôd
   • Vypracovanie dokumentácie v oblasti hygieny – ochrany zdravia
   • A oveľa viac! Stačí nás len kontaktovať.

Výber z našich spokojných klientov